تصویر
این یک شعار نیست عمل است!
برنامه ها و اهداف :
بخش عمرانی -1 پیگیری اجرای پروژه های نیمه تمام عمراني – بهبود وضعيت مبلمان شهری و فضای سبز پارکها و میادین -2 پیگیری احداث پل هوایی عابرین پیاده در نقاط مورد نیاز -3 پیگیری تخصیص اعتبارجهت روکش آسفالت خیابان ها و کوچه ها ،...
تصویر

بیوگرافی محمد علی اسپوئی
بیوگرافی : اینجانب در سال 1349 در محله شیخ سعدون به دنیا آمده و دوران کودکی را در آنجا سپری و تحصیلات مقاطع مختلف دبستان ابتدایی سعادت بوشهر ، راهنمایی امیرکبیر ، دبیرستان طالقانی بوشهر رشته بهداشت محیط را به پایان رسانیده...
تصویر
محمد علی اسپویی:
بوشهرم! زیبا می خواهمت
بهره وری از خط ساحلی طویل بوشهر جهت ایجاد محیط تفریحی و آسایشی با مشارکت بخش خصوصی نیز از جمله برنامه هایی می تواند باشد که در قالب طرح های ترویجی و تشویقی امکان بهینه نمودن استاندارد های شهری را فراهم خواهد ساخت.